Horen, luisteren en fluisteren in het Klankenbos

Baudouin Oosterlynck, FluisterOren Op vaste tijdstippen organiseert Musica gratis activiteiten in het Klankenbos in Neerpelt. Van mei t.e.m. oktober is er elke 2de zondag van de maand een rondleiding met gids doorheen de collectie klankinstallaties. Van juni t.e.m. september is er elke 2de donderdag van de maand ook een themawandeling aan waarbij een specialist de collectie vanuit een speciale invalshoek toelicht.

Geluidskunstenaar Baudouin Oosterlynck (Kortrijk, 1946) is al meer dan 30 jaar bezig met het fenomeen horen en luisteren. Vanuit een bijna naïeve verwondering onderzoekt hij diverse facetten van akoestiek. Geen mogelijkheid laat hij daarbij onbenut om te achterhalen hoe geluid tot ons komt of hoe we dat proces kunnen beïnvloeden. . Sinds 1975 ontwikkelde hij zich als autodidact tot klankkunstenaar. Hij ontwierp intussen een 200-tal werken waaronder om en bij 60 muziekinstallaties en 50 hoorinstrumenten die het accent leggen op de relatie die er bestaat tussen stilte en klank. Het werk van Baudouin Oosterlynck wordt regelmatig getoond tijdens zowel solo- als groepstentoonstellingen en performances. Hij exposeerde voornamelijk in België, maar ook op andere plaatsen in Europa en zelfs in Singapore.

De term ‘prothesen’ verwijst in de medische wereld naar artificiële stukken die natuurlijke delen van het lichaam kunnen vervangen. De klankinstallatie FluisterOren omvat in navolging van dit idee een reeks prothesen die als kunstwerk werden ontworpen vanuit het idee klanken en geluiden op te vangen die men door tekortkomingen en onvolmaaktheden van het menselijke gehoor normaal gezien niet kan waarnemen. De installatie voorziet dus in een luisteruitrusting die het publiek als artificiële organen kan testen. De dieperliggende vraag die zich bij deze klankinstallatie stelt is waarin het lichaam precies tekort schiet en welk instrumentarium precies nodig is om dit gebrek te compenseren. FluisterOren tracht de oren te benaderen als een orgaan dat geluid kan “voelen”. Niet zomaar alledaags geluid, maar wel klanken die moeilijk in een categorie onder te brengen zijn zoals deze die ontstaan vanuit stilte en enkel gehoord worden door mensen die er bewust naar zoeken. Het kunstwerk wil met andere woorden naar de pure, subtiele vibraties doorheen de lucht zoeken in tegenstelling tot de dagelijkse klanken van liedjes, conversaties, enz. die ons omringen. FluisterOren zet in deze zin misschien wel een stap terug en tracht het primitieve geluid op te vangen en hoorbaar te maken. De prothesen van Baudouin Oosterlynck zijn dan ook te begrijpen als apparaten om de gevoeligheid voor het originele geluid te herontdekken. De betekenis van de prothesen ligt volledig in het gebruik ervan tijdens het speuren naar bijna onhoorbare klanken.

Kalender najaar 2007 :
  • Zondag 9 september 2007 om 15.00 u: Gratis rondleiding met gids doorheen het Klankenbos
  • Donderdag 13 september 2007 om 20.00 u : Gratis themawandeling doorheen het Klankenbos met professionele begeleider
    Thema: Baudouin Oosterlynck (klankkunstenaar) – FluisterOren
  • Zondag 14 oktober 2007 om 15.00 u : Gratis rondleiding met gids doorheen het Klankenbos
  • Vrijdag 30 november 2007 : Klankenbos-finissage met concerten en performances door professionele ensembles en muzikanten in en rondom de klankinstallaties (waarover later meer)
Alle activiteiten zijn gratis en starten aan het infopaneel Klankenbos aan de kiosk achter Oud-Dommelhof.

Klankenbos – Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5
3910 Neerpelt

Op de website van Musica worden de individuele klankinstallaties vrij uitgebreid toegelicht. Je komt er alles te weten over de FluisterOren van Baudouin Oosterlynckc, de Musiscopes van Eric Van Osselaer, de Houses of Sound van Pierre Berthet en Patrick Delges of de Kanariestudio van Paul Panhuysen, en nog veel meer.

Meer info : www.musica.be en www.baudouinoosterlynck

Elders op Oorgetuige :
Luisteren en zoeken naar versmelting van klanken, 5/08/2007
Op stap in het Klankenbos, 3/07/2007