Els Viaene & François Martig in de Q-O2 werkplaats

Els Viaene Geluidsartieste Els Viaene (foto) startte als reportage- en documentairemaakster voor de nationale radio. Later zal dat auditieve landschap zich uitbreiden tot een meer abstracte benadering van het materiaal. Het volledige klankuniversum wordt haar favoriete habitat. Het zijn de rijke structuren en natuurlijke ritmes van deze ‘found materials’ en ‘fieldrecordings’ die de muzikale scores vormen van haar werken. Naast live performances en sound design voor webgaming, kunstdocumentaires en musea gaat ze in haar werk ook de confrontatie aan met specifieke gebouwen of locaties. In deze installaties worden door het specifieke gebruik en opstelling van de klank nieuwe ruimtes gecreeërd in bestaande waarbij de fysieke begrenzingen van de ruimte lijken te verdwijnen of net extreem worden benadrukt. Vaak wordt er op die manier ook gespeeld met de begrippen zien en horen, de perceptie van wat we zien en horen en hoe beiden met elkaar interfereren.

Een kunstenaar kan binnen de huidige kunstdisciplines vanuit de fotografie een geluidsonderzoek starten, zonder zijn initiële objectieven te verwaarlozen. François Martig gaat zo sinds enkele jaren te werk. Hij tracht het landschap te vatten, te manipuleren, de perceptie ervan te wijzigen om uiteindelijk zijn interventies te delen met het publiek.

François Martig : ” Het landschap is het middelpunt van mijn kunst. Het is een weerspiegeling van onze samenleving, economie en politiek. Ik voel me aangetrokken tot ‘onaantrekkelijke’ landschappen. Daarom trok ik op verkenningstocht door industriezones en autowegen, waar geen plaats is voor voetgangers. De emoties die tijdens die wandelingen door me heen gingen, vormen het vertrekpunt van mijn muziek.”

Tijd en plaats van het gebeuren :

Els Viaene & François Martig
Zondag 20 februari 2011
Installatie (16.00 u > 17.30 u ) – performance : 17.30 u
Q-O2 werkplaats

Koolmijnenkaai 30-34
1080 Brussel

Gratis toegang

Meer info : www.q-o2.be

Extra :
Els Viaene : www.aurallandscape.net en youtube
François Martig : www.robinsonhotel.org en youtube