Wereldcreatie The Four Elements van Wim Henderickx in Wijnegem

Wim Henderickx Brugge, Wijnegem, Den Bosch (NL) en Antwerpen brengen over 2 maanden gespreid vier wereldcreaties van de Vlaamse componist Wim Henderickx (foto). Het festival Come on! Beat it! in het Concertgebouw Brugge opende op 10 februari de rij met Groove!, voor percussie en orkest. De tweede wereldcreatie vindt plaats in Kanaal te Wijnegem op 10 maart. Het werk ‘The Four Elements’, voor mezzo en afwisselend fluit, viool, klarinet en cello+live electronica wordt er uitgevoerd door het HERMESensemble en Jorrit Tamminga, live Eletronica. Er zal ook een opname gerealiseerd worden door dit ensemble met Wim Henderickx als artistiek leider. Samen met ‘Disappearing in Light’ zal ‘The Four Elements’ op cd verschijnen in 2012.

‘The Four Elements’ zijn vier duo’s met als titels Air, Water, Fire en Earth met begleiding van live elektronica. Het zijn bewerkingen van delen uit Wim Henderickx’ muziektheaterwerk VOID uit 2007. Deze muziektheaterproductie was tussen 2007 en 2009 op verschillende internationale podia te zien (Zürich, Antwerpen, Stavanger, Zwolle, Brugge en Rotterdam). Wim Henderickx nam de muzikale leiding op zich en dirigeerde het geheel.
Voor de muzikale structuur van het stuk bouwde Wim Henderickx op de Boeddhistische Shri Yantra, een abstract geometrische figuur die de leidraad vormt voor meditatie en ontwikkeling van het bewustzijn. De muziek werd bevrijd van het dwangmatige van de gesproken taal.  De zangers zongen een niet-taal, ontworpen door de componist zelf.  Voor de ontwikkeling van deze partituur werkte Wim Henderickx intens samen met zijn assistent Diederik Glorieux en voor de elektronica met Jorrit Tamminga, die tijdens de voorstellingen ook de live elektronica op zich nam.

Een groot deel van het oeuvre van Giacinto Scelsi (1905-1988) was bestemd voor strijkers, ofwel solo, ofwel in combinaties. Scelsi’s interesse voor strijkers begon in het midden van de jaren ’50, toen hij de piano, tot dan toe zijn geliefde instrument om zich uit te drukken, vaker links liet liggen omdat deze niet kon voldoen aan het kwarttoonssysteem. Vanaf dan werden Scelsi’s intiemste stukken geschreven voor strijkers en namen deze een centrale plaats in in zijn oeuvre.

‘Trilogia’ neemt een ietwat aparte plaats in in het oeuvre van Scelsi. Tot op zekere hoogte is het een persoonlijke getuigenis, met een duidelijk programma. Het leven zelf dat doorheen diverse stadia van inwijding vibrerende muziek wordt. Dat vertaalt zich in drie delen met als centrale thema’s jeugd, volwassenheid en ouderdom. Het gebruik van harmonisch materiaal is vrij beperkt. Niettegenstaande het grootste deel van het werk gebouwd is rondom twee nauwe intervallen, weet Scelsi toch een breed draagvlak van aanslagen en dynamische varianten te specificeren, waarbij hij microtonale spectra creëert waarbinnen een perfecte balans tussen intense activiteit en functionele stilte wordt bereikt.

Met zijn totale duur van meer dan vijftig minuten is de Trilogie voor cello de belangrijkste en meest vernieuwende verwezenlijking voor het instrument sinds de Suites van Johan Sebastian Bach. Triphon en Dithome, de eerste twee delen dateren van de periode 1957-1965. Het derde deel Ygghur, kwam integraal tot stand in 1965. En dat is merkbaar aan de stijl. Nochtans lijkt het erop dat Scelsi in datzelfde jaar de twee eerder geschreven delen heeft teruggetrokken en weer ‘herwerkt’. De Trilogie heeft als tweede titel De Drie Stadia van de Mens. Het eerste luik Triphon, telt drie delen: Jeugd-Energie-Drama. Dithome het tweede luik dat zich naar analogie met het eerste ontwikkelt, bestaat uit één deel al heeft het ook drie ondertitels: Volwassenheid-Energie-Gedachte. Het afsluitende luik Ygghur vertoont dan weer een driedelige opsplitsing. De ondertitels luiden Ouderdom-Herinneringen en Katharsis-Bevrijding. (*)

Programma :

  • Wim Henderickx, The Four Elements (Creatie) 2011 – Raga III 2003
  • Giacinto Scelsi, Triphon 1956

Tijd en plaats van het gebeuren :

HERMESensemble : The Four Elements
Donderdag 10 maart 2011 om 20.00 u
Het Kanaal Wijnegem

Stokerijstraat 19
2110 Wijnegem

Meer info : www.hermesensemble.be

Extra :
Wim Henderickx : www.wimhenderickx.com, wimhenderickx.wordpress.com, www.matrix-new-music.be en youtube
Interview met Wim Henderickx op www.moodio.tv
Giacinto Scelsi: www.scelsi.it en youtube
(*) Giacinto Scelsi 1905-1988, Trilogia 1956-1965 op www.arnedeforce.be
Giacinto Scelsi , The Messenger by Alex Ross, The New Yorker , Nov. 21, 2005
Modern music: Scelsi, Todd M. McComb, 27/01/2000 op www.medieval.org

Elders op Oorgetuige :
Gloednieuw slagwerkconcerto van Wim Henderickx op openingsconcert Come on! Beat it!, 31/01/2011
Void : een voorstelling over de breekbaarheid en de relativiteit van identiteit en bewustzijn, 9/05/2009
Meditatieve muziektheatervoorstelling VOID in première, 17/10/2007
Arne Deforce brengt hommage aan Scelsi, 22/05/2007

Bekijk alvast dit fragment uit Wim Henderickx’ VOID

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8qs1Y9y1AKc&w=640&h=390]

en het eerste deel uit Giacinto Scelsi’s Trilogia – Triphon

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Nlk3mmHLq-0&w=480&h=390]

en deel 2

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=KSoR0TNtk_A&w=480&h=390]