Vic Nees spreekt over eigen werk in het Conservatorium Gent

Vic Nees In 2011 wordt in heel Vlaanderen de 75ste verjaardag van Vic Nees (1936) gevierd. Deze nestor van de Vlaamse koormuziek heeft als geen ander zijn stempel gedrukt op het gezicht en de evolutie van het Vlaamse koorleven. Woensdag komt hij in het Conservatorium van Gent over zijn oeuvre en carrière spreken.

Reeds vanaf zijn eerste composities zet Vic Nees zich af tegen de Vlaamse romantische traditie en sluit hij aan bij de Duitse koorbeweging, die vooral belangstelling heeft voor de literair-religieuze tekst en de kerkmuziek in het algemeen. Nauw verwant met de esthetica van deze koorbeweging is ook het teruggrijpen naar de authenticiteit van de renaissance en de vroegbarok. Ook Nees liet zich inspireren door de muziek uit deze periodes, met Schütz als grote voorbeeld. Het is vooral de vocale polyfonie die Vic Nees zal toepassen in zijn composities.

Vic Nees componeert vooral opdrachtwerken, dikwijls het verplichte werk voor een wedstrijd. De keuze van de tekst en de tekstplaatsing is voor hem van heel groot belang. Hij maakt vooral gebruik van de Nederlanse taal, omdat hij zich, zoals hij het zelf zegt, verantwoordelijk voelt voor zijn eigen cultuur. Wat de inhoud van de teksten betreft is er een geleidelijke evolutie merkbaar. In zijn vroege werken benadrukt hij vooral het abstract-theologische, met speciale aandacht voor de psalmen. Tussen 1967 en 1972 bevatten zijn teksten vooral een maatschappelijk geëngageerde boodschap. Vanaf 1972 stapt hij af van deze geëngageerde teksten en legt terug de nadruk op religieuze composities. Naast geestelijke teksten maakt hij heel veel gebruik van wereldlijke teksten, zoals in zijn talloze bewerkingen van volksliederen, waarvan hij naast afzonderlijke composities verschillende bundels samenstelde.

Vic Nees hecht veel belang aan de tekstverstaanbaarheid. De tekst bepaalt het tempo, de melodie, het ritme en de harmonie (die bij Nees eerder tonaal is). De melodieën bij Nees vertonen soms een prachtige lyriek, maar ze staan altijd zo dicht bij de tekst dat ze in de vertolking geen enkele bijkomende versiering verdragen. Dat leidt soms tot spreekkoren en gereciteerde passages. Omgekeerd moet de muziek de tekst ook verklaren door middel van tekstschildering. Nees maakt gebruik van verschillende technieken om de uitdrukking van de inhoud te vergroten, zoals repetitieve elementen, clusters en complexe ritmes.
Op het einde van de jaren ’60 experimenteert Nees voor het eerst met de avant-gardistische koortechnieken. Componisten als Penderecki en Cerha gebruikten de stem reeds op een onconventionele manier: de zangers moesten lachen, fluiten, zingen met gesloten mond en fragmenten voordragen in “sprechgesang”. Nees bleef deze technieken echter met mate gebruiken ten voordele van de verstaanbaarheid van de tekst. Nadien volgde een aantal werken waarin opnieuw het accent ligt op de intieme uitdrukkingskracht, zoals bijvoorbeeld Aurora Lucis, een cantate voor kinderkoor, jeugdkoor en strijkers die geschreven is voor het Jaar van het Kind.

In zijn Magnificat (1981), voor sopraansolo en gemengd koor a capella, streeft Vic Nees naar “nieuwe eenvoud” met herontdekking van de diatoniek en een bescheiden gebruik van repetitieve middelen. Nees integreert ook niet-klassiek-westerse elementen in zijn muziek. Hij maakt gebruik van elementen uit de wereldmuziek, zoals de verwerking van tamtamsignalen en de verwijzing naar flamencomuziek.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Lezing : Vic Nees over eigen werk
Woensdag 6 april 2011 om 11.00 u
Conservatorium Gent
– Miryzaal
Hoogpoort 64
9000 Gent

Meer info : cons.hogent.be

Bron : Teksten Els Vercammen, Kristien Heirman, en Klaas Coulembier voor MATRIX

Extra :
Vic Nees op www.matrix-new-music.be, www.muziekcentrum.be en youtube

Elders op Oorgetuige :
Vic Nees wordt 75 !, 5/03/2011
Vlaams Radio Koor met werk van hedendaagse Vlaamse componisten in Antwerpen en Izegem, 5/10/2010
Gents Madrigaalkoor creëert Requiem van Vic Nees, 5/03/2009