CHAMP/EXP Output 1: Finite Infinity

CHAMP/EXP In het kader van de structurele samenwerking tussen M HKA en Champ d’Action werd een programma samengesteld door de onderzoeksgroep CHAMP/EXP. Finite Infinity’ is een artistiek onderzoeksproject dat wil onderzoeken hoe kunstenaars (zowel visueel als auditief) – en wetenschappers (wiskunde) – deze thematiek benaderen. De artistieke output (visueel en auditief) zal doorheen het onderzoeksproces getoond worden in verscheidene contexten. Deze artistieke projecten worden onderbouwd door wetenschaps-filosofisch onderzoek over intuïtie, perceptie en representatie van eindigheid en oneindigheid (samenwerking met het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel).

Programma  :

  • James Tenney, A Rose is a Rose is a Round
  • Kathleen  Coessens, Inhabiting Sounds
  • John Cage, Silence 4’33”
  • Ann Eysermans, Grafische partituur (door duo R-Naakt-I)
  • Tapes Finite-Infinity
  • Ann Eysermans, Trains
  • Ann Eysermans, Chorale (2005) (vr piano : Kathleen Coessens)

Tijd en plaats van het gebeuren :

CHAMP/EXP Output 1: Finite Infinity
Zondag 4 december 2011 om 15.00 u
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Leuvenstraat 32
2000 Antwerpen

Meer info : www.muhka.be en www.champdaction.be