Tweede Week van de Klank scherpt je gehoor in Brussel

Week van de Klank Na een proefdraai-editie in januari 2011 haalt de Week van de Klank van 23 tot en met 29 januari weer alle types van concerten en creatieve geluids- en klankevenementen van stal om je gehoor te scherpen. Onder meer operacoryfee José van Dam, jazzgoeroe Jean-Louis Rassinfosse en pianovirtuoos Jean-Philippe Collard-Neven staan op de affiche, er zijn geluidsinstallaties, in Cinematek worden stomme films met pianobegeleiding gedraaid, en kinderen krijgen workshops in De Munt.

De Week van de Klank bulkt van activiteiten op verschillende locaties in Brussel. Alle thema’s draaien rond klank en geluid. Het doel is het publiek een betere kennis van klank bij te brengen en het belang ervan in de samenleving te onderlijnen.

Het project van de ‘Week van de Klank’ ontstond een tiental jaren geleden in Parijs, op initiatief van de Franse akoestische ingenieur Christian Hugonnet. Die vond het jammer dat vragen rond klank en geluid uitsluitend in het milieu van professionelen besloten bleven. Hij wilde dat debat opentrekken, er een ruim publiek bij betrekken en ook de politieke wereld sensibiliseren. Daarom dacht hij aan een week vol evenementen waarin vraagstellingen rond geluid centraal staan. Niet alleen op het domein van de creatie, maar ook op dat van leefmilieu, opvoeding, gezondheid, verspreiding… Het project evolueerde zo goed dat deze ‘Semaine du Son’ nu reeds in een vijftigtal andere Franse steden plaats vindt, én in Montreal, Mexico, en sinds 2011, in Genève en Brussel. Iedereen werkt onder hetzelfde label, maar elke partner kan zelf en helemaal vrij een programma samenstellen.

Operazanger José van Dam is voorzitter van deze 2e editie van de Week van de Klank in Brussel, regisseur Gérard Corbiau is eregast. De Week van de Klank bestaat uit een week vol evenementen met klank en geluid als centraal thema. De aanpak is transversaal : een open, informatieve en didactische reflectie bieden inzake creatie (de verschillende manieren van schrijven en componeren, radio, film, video-installaties…), inzake verspreiding (kwaliteit, middelen en vormen van verspreiding, dragers …), inzake omgeving (architectuur, akoestiek van de plekken en geluidsstoornissen…), inzake gezondheid (geluidshoogte, gehoortoestand, subjectiviteit van klanken…).

Een feest vol kennis en praktijk op het gebied van klank in de ruime zin van het woord. Een uitgelezen kans om dit stralende doch onzichtbare aspect uit onze leefwereld beter te vatten. De evenementen, lezingen, concerten, filmvoorstellingen en uitzendingen richten zich ook nu tot een ruim publiek en vertonen bovendien een opvoedend en ludiek karakter. Het participatieve aspect is een prioriteit en mikt op de deelname van zoveel mogelijk mensen. De toegang is gratis.

De ‘ Week van de Klank‘ wil meer zijn dan een festival. Het is een maatschappelijk gebeuren dat verwondering, weerstand, hoop en verwachting op het gebied van geluid opwekt. Om een grotere impact te verwerven op het bewustzijn van de voor- en nadelen van geluiden in de omgeving, bestaat de taak van de Week van de Klank erin een ruim publiek in contact te brengen met het werk van geluidskunstenaars, -onderzoekers en -technici én met hoorspecialisten. Deze fundamentele en gedegen aanpak moet iedereen ertoe aanzetten zijn persoonlijke geluidsomgeving te verbeteren en veel kritischer te staan tegenover wat men hoort.
Tijdens de Week van de Klank is het de bedoeling om ook niet-ingewijden te betrekken bij bepaalde kunstaspecten en klankproblemen (gehoorgezondheid, luisterkwaliteit,…), om met de deelnemers na te denken over de geluidsomgeving in de brede betekenis van het woord en in debat te treden over de kwaliteit ervan.

Tijd en plaats van het gebeuren :

De Week van de Klank / La Semaine du Son
Van maandag 23 tot en met zondag 29 januari 2012
op verschillende locaties in Brussel

Het volledige programma en alle verdere info vind je op lasemaineduson.be