Maak gratis kennis met het koorwerk van Roland Coryn

Roland Coryn Op zondag 19 augustus kun je kennismaken met een selectie uit het koorwerk van de Harelbeekse componist Roland Coryn (foto), gecomponeerd op teksten van Angelsaksische dichters. Het concert is een voorbereiding op en try-out van de cd-opname door Aquarius. De cd zal worden uitgebracht in 2013 ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de componist. Beide delen van het concert zullen worden voorafgegaan door een interview met Roland Coryn, afgenomen door Marc-Michael De Smet, dirigent van het ensemble. Lucien Posman, componist en oud-student, zal tijdens het tweede deel de rol van interviewer op zich nemen. Het concert wordt georganiseerd en gratis aangeboden door de stad Harelbeke.

Aquarius neemt eind augustus 2012 een CD op met koormuziek van Roland Coryn. De muziek in een concert uitvoeren is de beste manier om het repetitieproces voorafgaand aan de opname af te sluiten. Daarvoor werd logoscherwijze geopteerd voor Coryns thuisstad Harelbeke.

Veel te weinig mensen weten welk indrukwekkend kooroeuvre de binnenkort 75 jarige componist Roland Coryn (1938) op zijn actief heeft. Als je maar één cd ervan kan maken, moet je kiezen. Om te beginnen uit de talen: hij heeft veel koorwerken op Engelse, of naar het Engels vertaalde poëzie, maar allicht evenveel op Nederlandstalige teksten, naast – iets minder – Latijnse en Italiaanse. Zijn literaire smaak is uitgelezen. Op Engelstalig vlak tref je Blake, Dickinson, Carroll en Joyce aan. Op Nederlandstalig vlak Gezelle, Van Ostayen, Marsman, Gruwez, Jooris, Van Wilderode en Vasalis. Aquarius neemt één cd op en koos, met instemming van de auteur, voor een bloemlezing uit zijn Engelstalige werken, een waarborg voor eenheid en internationale uitstraling.

Muzikale eenheid is er al : in al zijn verscheidenheid vertoont Coryns stijl een hoge kwalitatieve homogeniteit. Coryn stelt eisen aan zijn uitvoerders. Zijn taal is gedifferentieerd en verfijnd. Deze toondichter sluit zich aan bij de hoge standaard van de moderne vocale wereldliteratuur. Directe communicatie en een helder betoog zijn hem dierbaar. Een tekst, een gedicht kiest hij voor zijn inhoud en boodschap, niet als fonetisch speeltje. Net als zijn dichters, zoekt Roland Coryn in zijn muziek naar diepte, onverschillig voor oppervlakkigheid en mode. De waan van de dag is aan deze ‘éminence grise’ niet besteed. Wie, zoals Aquarius, van de koormuziek van Lucien Posman houdt, behoort te weten dat deze in de leer ging bij Roland Coryn. Dat houdt de belofte in dat het wereldkundig maken van deze muziek, naast een uitdaging, een heuglijke, belangrijke en noodzakelijke artistieke gebeurtenis zal zijn.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Aquarius : A meeting with.. Roland Coryn
Zondag 19 augustus 2012 om 19.30 u
Sint-Salvatorkerk (hoofdkerk) Harelbeke

Gentsestraat zn
8530 Harelbeke
Gratis toegang

Meer info : www.gc-aquarius.be

Extra :
Roland Coryn : www.coryn.info, www.matrix-new-music.be, www.cebedem.be en youtube

Elders op Oorgetuige :
Vlaams Radio Koor met werk van hedendaagse Vlaamse componisten in Antwerpen en Izegem, 5/10/2010
Gradus ad Parnassum : Lisa De Boos & Guy Penson, 21/02/2009
Vlaanderen Internationaal : Roland Coryn, 13/12/2006