Slotconcert Track in de Gentse Sint-Baafsabdij

TRACK In het kader van de stadstentoonstelling TRACK in Gent gingen drie componisten, Joris Blanckaert, Laura Maes en Dirk Veulemans, samen met het Spectra Ensemble aan de slag met geluid uit en de geschiedenis van de stad. Zij componeerden elektro-akoestisch werk gelieerd aan de zes TRACK-clusters. Deze werken weerklonken in korte evoluerende fragmenten doorheen de stad en evolueerden naar volgroeide ‘tracks’ die op 15 september live zullen weerklinken in de Refter van de Sint-Baafsabdij.

Joris Blanckaert
Het werk van jazz-accordeonist, ingenieur en componist Joris Blanckaert (1976) verklankt het immense contrast tussen de huidige Gentse wijk Macharius/Heirnis en zijn historische functie.  Waar vroeger de ‘heernesse’, het gras- en moerasgebied op de samenvloeiing van Leie en Schelde, de graasweide vormde voor het vee van de toenmalige Sint-Baafsabdij en het bijhorende dorp, transformeerde het in latere eeuwen tot een exponent van beschaving en industrialisering, met havenindustrie en intensieve spoorwegactiviteit.  Vandaag krijgt men bij het binnenkomen van de stad vanuit het oosten meteen te maken met de chaotische rotonde aan de Dampoort, de asfaltvlakte van de stationsparking en het uitgestrekte braakliggende terrein van het voormalige rangeerstation.  Met ‘Traces from the old city‘ weerklinkt het historische landschap, botst het met de werkelijkheid, en wordt uiteindelijk bedwongen in het digitale keurslijf van onze hedendaagse leefwereld.

In het tweede luik van zijn ‘Traces from the old city’ herinnert Blanckaert aan het historische karakter van de Sint-Pietersabdij met zijn twee kerken, de Sint-Pieterskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk.  Een abdij die enorme welvaart kende, met gronden tot over het Kanaal, maar die door Karel V helemaal werd uitgekleed en uiteindelijk zelfs geen abdijfunctie meer mocht uitoefenen.  De compositie volgt de gebedsgetijden van de toenmalige Dominicaanse kloosterorde: de metten, de lauden, de priem, de terts, de sext, de none, de vespers en de completen, gespreid over acht hedendaagse kantooruren i.p.v. 24 uur zoals destijds.  Sacrale klanken in een decor van vergane glorie.

Laura Maes
Geluidskunstenares Laura Maes presenteerde haar geluidsobjecten en -installaties reeds eerder in binnen- en buitenland. Haar composities voor de clusters Tondelier en Tolhuis zijn plaatsgebonden en combineren veldopnames met geluiden van strijkers en percussie. Tijdens de live-uitvoering van de werken zullen de strijkstokken worden uitgerust met gyroscopen die hun rotatie registreren. Deze data worden gebruikt om de veldopnames aan te sturen en te bewerken.

Gedurende meer dan 100 jaar werd de site aan de Gasmeterlaan ingepalmd door de ‘Gasmaatschappij van Gent’. Sinds de start van de sloop van de voormalige fabrieksgebouwen in 1981, kregen de voormalige fabrieksgronden geleidelijk aan een nieuwe invulling. De compositie gemaakt voor Tondelier confronteert het deels braakliggende terrein met zijn voormalige functie. Het geluid van langzaam ontsnappend gas wordt gecombineerd met ruisgeluiden, geproduceerd door strijkers. De hoge pieptonen voortgebracht door het gas worden overgenomen door cello, altviool en viool.

Sinds de jaren ’20 worden de Belgische biotopen, van heide tot Ardens bos, tentoongesteld in de hortus Michel Thiery, de huidige Tuin van Kina.
De botanische planten- en kruidentuin herbergt ongeveer 1500 soorten planten, grassen en bomen. In de compositie van Maes worden de sapstroomgeluiden van planten en bomen hoorbaar gemaakt en gaan zij de dialoog aan met percussieve strijkgeluiden.

Dirk Veulemans
In het elektroakoestisch werk van Dirk Veulemans (1956) spelen de computer en algoritmes steevast een belangrijke rol. Tijdens zijn bezoeken aan TRACK exploreerde hij de gedachtenomgeving rond de kunstwerken door micro-interviews op te nemen met spontane bedenkingen van toevallige toeschouwers. Dit ‘poëtisch’ klankmateriaal vormt de basis van de composities.

Tijdens het openingsgebeuren van TRACK op de Kouter omschreef een gepensioneerd arbeider de performance met de zandzakjes van Adelita Husni-Bey als “volgens de Kunst”. Zijn gedachten dwaalden vervolgens af naar zijn jeugd waar het sleuren met zakken hard dagelijks labeur was.

Bij de grafzerken van Leo Copers drukte een jonge man een memento mori uit, direct gevolgd door het optimistische geloof van de nieuwe generatie in de toekomst en in de eeuwigheid van dingen zoals kunst. In beide composities ligt de spectrale samenstelling van de klank van de micro-interviews aan de basis van het instrumentale gedeelte.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Spectra Ensemble : Track concert
Zaterdag 15 september 2012 om 14.30 u en 16.00 u
Sint-Baafsabdij Gent

Voorhoutkaai 43
9000 Gent
Gratis toegang

Meer info : www.spectraensemble.com en track.be

Extra :
Joris Blanckaert : www.jorisblanckaert.be
Laura Maes : www.myspace.com/lauramaesmusic
Dirk Veulemans : www.dirkveulemans.be en www.matrix-new-music.be

Elders op Oorgetuige :
Er klinkt muziek tijdens TRACK, het artistieke zomerproject van het SMAK in Gent, 22/07/2012