Docentenconcert Godfried-Willem Raes in het Conservatorium Gent

Godfried-Willem Raes In de reeks docentenconcerten mede georganiseerd door de Bijloke i.s.m. de School of Arts Gent is er zondag een concert opgezet rond de figuur van Godfried-Willem Raes (foto). Daaraan zullen verschillende musici en collegas meewerken en – hoe kon het ook anders – zullen enkele van zijn robots, het speerpunt van zijn artistiek onderzoek, van de partij zijn. Met o.a. de <Klar> robot, een geautomatiseerde alt-klarinet en het meest recente resultaat van het post-doktoraal onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe muzikale expressiemiddelen gevoerd door Godfried-Willem Raes.

Godfried-Willem Raes (1952) geniet een wereldwijde bekendheid als muziekmaker in de breedste zin van het woord: hij studeerde musicologie (bij Prof.Dr. Jan Broeckx) en filosofie (bij Prof.Dr.Leo Apostel) aan de Universiteit Gent., naast piano, klarinet, slagwerk en compositie (bij Louis De Meester en Norbert Rosseau) aan het Koninklijk Conservatorium te Gent en publiceerde vele kritische essays enpolemische en technisch wetenschappelijke artikels in vaktijdschriften. Hij nam gedurende verschillende jaren deel aan de ‘Ferienkurse fuer Neue Musik’ in Darmstadt, waar hij in contakt kwam met Karlheinz Stockhausen en Gyorgy Ligeti. In 1982 werd hem de Louis Paul Boon-prijs toegekend omwille van zijn sociaal engagement met betrekking tot kunst. Sedert 1982 werd hij als lesgever belast met de cursus avant-garde kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Gent. In 1988 werd hij aangesteld als voltijds docent compositie aan diezelfde instelling. In 1997 werd hij tevens professor aan het Orpheus Hoger Instituut voor muziek, een opdracht die hij uitoefende tot 2009. In 1993 behaalde hij het doctoraat in de musikologie, waarvoor hij een uitvoerige organologische studie over het onzichtbaar muziekinstrument schreef, een instrument waaraan hij toen reeds 15 jaar werkte. De technologie die hij daarvoor ontwikkelde betekende een stap voorwaarts in de wetenschappelijke studie van de menselijke motorische expressie. Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich vandaag in eerste plaats op problemen van de menselijke muzikale expressie én op de ontwikkeling van technische apparatuur ten behoeve van de kennisverwerving en van het praktische musiceren. Hij beschikt over een grondige kennis van elektronische meet- en ontwerptechniek, zowel in de analoge als in de digitale elektronika. In 2005 vroeg hij aan het hogeschoolbestuur ontlasting van een groot deel van zijn onderwijsopdracht teneinde zich intensiever te kunnen toeleggen op het onderzoek in de kunsten. In het kader daarvan bouwt en ontwikkelt hij kwarttoonsinstrumenten zoals en evenals talloze human-interfaces. In 2008 werd hij bevorderd tot hoofddocent.

Programma :

  • Godfried-Willem Raes, Shifts voor 8 tot 14 musici – ensemble o.l.v. Kris Deprey
  • Godfried-Willem Raes, Fuzzy Harmony Studies pianostudenten o.l.v. Daan Vandewalle
  • Godfried-Willem Raes, Fuga Memento (#20) Dominica Eyckmans, altviool – Sebastian Bradt, laptop – <Klar>, klarinet robot – <pp2>, piano robot
  • Godfried-Willem Raes, Fujisan ni nobore <pp2> piano robot – Godfried-Willem Raes, laptop
  • Logos Duo, Improvisatie Moniek Darge, viool en preparaties – Godfried-Willem Raes, klarinet en stem
  • Godfried-Willem Raes, Namuda Study #27.1: Specs Dominica Eyckmans, Namuda dans – <Klar>, klarinet robot – <pp2>, piano robot

Tijd en plaats van het gebeuren :

Docentenconcert : Godfried-Willem Raes
Zondag 21 oktober 2012 om 17.00 u
Koninklijk Conservatorium Gent – Miryzaal

Hoogpoort 64
9000 Gent

Meer info : www.debijloke.be en www.logosfoundation.org

Extra :
Godfried-Willem Raes op www.matrix-new-music.be, www.logosfoundation.org, www.bamart.be en youtube