Feestelijke special rond het getal 12 met het robotorkest van Logos

Logos robotorkest Op de twaalfde dag van de twaalfde maand van 2012 houdt Stichting Logos met het robotorkest een feestelijke special rond… je raadt het: het getal 12. Feestelijk, jawel, want dit is je allerlaatste kans om een <M&M>-concert mee te maken dat volledig in het teken staat van een datumgerelateerde getalsymboliek. 12, Van oudsher een symbool voor volmaaktheid en afwerking, is een ideaal getal om de cirkel van een vruchtbaar <M&M>-jaar mee rond te maken. Verwacht je aan dodecafonie, toonklokken, twaalf-stemmige polyfonie en twaalftoonsstemming, vertolkt door een spektakulaire groep van 50 muziekrobots. Je mag je, in een warme sfeer die eigen is aan de komende feestdagen, verwachten aan originele bijdragen van musici, dansers en performers onder leiding van robotbouwer Godfried-Willem Raes.

12 is een bijzonder inzetbaar getal dat van oudsher symbool staat voor afwerking en volmaaktheid. Dit aura van onaantastbaarheid heeft er toe geleid dat 12 oorspronkelijk als grondtal werd beschouwd. Zo rekenen we bijvoorbeeld nog steeds met 12 maanden in een jaar, 12 uren per half etmaal, enz. Omdat zijn delers, 3 en 4, volgens de kristelijke leer beide heilige getallen zijn, is het produkt daarvan – net als de som (7)- extra heilig, dus perfekt. Dat 12 als grondtal voor bepaalde numerieke stelsels (het Mesopotamische duodecimale talstelsel) is gekozen, heeft eerder te maken met de vlotte deelbaarheid ervan. De etymologie van de naam twaalf is waarschijnlijk (bronnen spreken elkaar daaromtrent tegen) afgeleid van het oudgermaanse ‘twalif’, wat zoveel betekent als ‘two-leftover’ (nadat 10 is weggenomen). Andere bronnen vermelden de vergroeiing van twaalf en twee door hun gemeenschappelijk foneem.

Verder duikt 12 op in tal van aspecten van ons dagelijks leven: het menselijk lichaam heeft 12 hersenzenuwen (die niet uit het ruggenmerg, maar uit het brein zelf ontspringen) en we beschikken, als we de zwevende en valse meetellen, over 12 paar ribben. Het computerklavier waarop dit artikel wordt getypt, heeft 12 functietoetsen. We onderscheiden 12 sterrenbeelden, zowel in de Westerse als Chinese zodiak. Er zijn 12 toetsen op je GSM en engelstaligen rekenen met 12 inches in a foot. De Oude Grieken geloofden in 12 goden die hun intrek hadden op de Olympusberg. De antieke held Herakles had 12 werken tot een goed einde te brengen en in de Bijbel lezen we dan weer dat stamvader Jakob 12 zonen had, de voorvaderen van de 12 stammen van Israel die op hun beurt elk voor 12.000 nazaten garant stonden (je moet de Bijbelse rekenkunde met een lepel zout nemen).

Maar we gingen het over muziek hebben en niet enkel over numerologie. Een eerste link kunnen we uiteraard leggen met de 12 tonen binnen de chromatische toonladder die reeds een slordige 500 jaar ons Westerse toonsysteem vormgeeft. Breng je een reeksmatige ordening binnen die chromatische toonladder aan, dan komen we op het terrein van de dodecafonie of twaalftoonsmuziek. We laten ook graag onze verbeelding spreken: 12 in Romeinse cijfers is XII, toevallig de naam van de kwarttoonsxylofoon van het Logos-robotorkest. Of intervallisch gesproken: 12 staat voor de duodeciem, een krusiaal interval dat het spectrum van akoestische instrumenten bepaalt, en tevens een prima interval om melodieën mee in parallellismen te brengen.

Op 12 december wordt het bij Logos dus al 12 wat de (toon)klok slaat. Dat wordt geillustreerd met een avondvullend concert waarin je het volledige robotorkest aan het werk hoort. Spektakulaire klankmachines met een futuristisch design zijn het, en we spreken in dit geval niet van 12, maar van 50 exemplaren. Ze spelen niet alleen voorgeprogrammeerde stukken, maar zullen tevens in live interaktie treden met dansers en performers. Come and see for yourself.

Om de numerologische cirkel rond te maken, zouden we tot slot graag 12 Logos-medewerkers willen opsommen die een bijdrage leveren aan deze <M&M>-editie, maar je zal het moeten stellen met volgende 8: Dominica Eyckmans, Emilie De Vlam, Moniek Darge, Kristof Lauwers, Sebastian Bradt, Helen White en Xavier Verhelst. Algemene leiding en robotbouw zijn in handen van dr. Godfried-Willem Raes.

Tijd en plaats van het gebeuren :

M&M : Dodeka, dozens & twelve tones
Woensdag 12 december 2012 om 20.00 u
Logos Tetraëder – Gent

Bomastraat 26-28
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org