Studium Chorale creëert nieuwe passie van Vic Nees in Antwerpen en Tielen

Vic Nees Met twee concerten in Vlaanderen brengt Studium Chorale o.l.v. Hans Leenders in een a capella-programma een nieuwe passie van de nestor van de Vlaamse koormuziek Vic Nees (foto) in première. Nees grijpt in deze passie, die hij speciaal voor ons geschreven heeft, terug op een voorbeeld van de renaissancecomponist Jacobus Gallus.

Vic Nees schreef een passie voor Studium Chorale uit Maastricht waarin hij vertrekt van Ecce quomodo moritur, het bekende motet van Jacobus Gallus.De tekst is verder een ingekorte versie van het lijdensverhaal van Christus; De titel verwijst naar het kraaien van de haan bij de verloochening van Petrus.Vandaar galli cantus.Naast de creatie van deze passie brengt het koor ook een passie van Jacobus Gallus op dezelfde tekst.

De titel ‘Passio super Galli Cantu’ verwijst naar drie elementen. De proloog en de epiloog citeren letterlijk het begin en het slot van het bekendste motet van Jacobus Gallus, Ecce quomodo moritur, zodat die delen ook werkelijk gebaseerd zijn op een muziekfragment van deze componist. Vervolgens is de tekst van de passie dezelfde als die van de drie passies van Gallus: een sterk ingekorte tekst waarin slechts de hoofdmomenten uit het lijdensverhaal aan bod komen.

Daar hoort de verloochening van Petrus niet bij. Dat fragment van Mattheüs vormt evenwel de tekst van de proloog en de epiloog. Hierdoor verwijst de titel tevens naar galli cantus, het kraaien van de haan.
Er staan slechts de meest noodzakelijke aanwijzingen op de partituur. Zij vormen het kader waarin de respectieve fragmenten kunnen uitgevoerd worden. De belangrijkste interpretatieve aanwijzingen schuilen echter in de passietekst zelf. Wie die tekst begrijpt, weet hoe hij die organisch door de muziek moet laten doorklinken. Het gaat inderdaad op de eerste plaats om een religieus werk.

Studium Chorale is vanaf 2005 actief als professioneel kamerkoor. De producties worden geleid door artistiek leider Hans Leenders of door gespecialiseerde gastdirigenten. Het koor werd in 1972 opgericht en heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een van de toonaangevende kamerkoren in Nederland.

De bezetting van Studium Chorale varieert van acht tot veertig zangers al naar gelang de eisen die de muziek stelt. De zangers zijn afkomstig uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Het zeer brede repertoire omvat vijf eeuwen koorcultuur, van polyfonie uit de Renaissance tot de nieuwste opdrachtwerken. Studium Chorale is regelmatig te gast in binnen- en buitenland en verzorgde meerdere radio- en televisieregistraties.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Studium Chorale : Jacobus Gallus, Vic Nees
Zondag 10 maart 2013 om 11.00 u
Kapel Elzenveld – Antwerpen
Lange Gasthuisstraat
2000 Antwerpen

Meer info : www.koorlink.be en studiumchorale.nl
————————-
Zondag 10 maart 2013 om 16.00 u
Sinte-Margaritakerk Tielen
Dorp
2460 Tielen

Meer info : www.koorlink.be en studiumchorale.nl

Extra :
Vic Nees op www.matrix-new-music.be, www.muziekcentrum.be en youtube

Elders op Oorgetuige :
Vic Nees spreekt over eigen werk in het Conservatorium Gent, 4/04/2011