Canvas brengt hommage aan Vic Nees

Vic Nees Op 14 maart overleed koordirigent en componist Vic Nees. Hij was jaren verbonden met de BRT/VRT. Als hommage aan Vic Nees zendt Canvas op zaterdag 23 maart om 14.52 u een portret uit, gemaakt in 1996. Vic Nees wordt begraven op zaterdag 23 maart.

Vic Nees en de muziek van het woord
TV-portret van Vic Nees, die op 14 maart op 77-jarige leeftijd overleed. Vic Nees was 26 jaar lang dirigent van het voormalig BRT-koor en genoot een grote internationale reputatie als componist van koormuziek. Hij was een belangrijke vernieuwer in de Vlaamse koorbeweging. Ook in de amateurkoorwereld is Vic Nees en belangrijk figuur. Veel van zijn koorwerken zijn in het Nederlands, met een grote aandacht voor de prosodie van de tekst. Dit TV-portret werd gemaakt in 1996 n.a.v. zijn zestigste verjaardag. M.m.v. Kamiel Cooremans en met fragmenten uit o.m. ‘Liedjes der slapelozen’, de ‘Voetbalgavotte’, ‘Ons derde land’ en het ‘Magnificat’.

Vic Nees (1936 – 2013)
Vic Nees was zoon van de internationaal bekende beiaardier Staf Nees. Hij genoot in internationale muziekopleiding en specialiseerde zich als componist in koormuziek. Als musicus kapte hij met aloude Vlaamse romantisme, de erfenis van Peter Benoit. Hij zocht aansluiting bij wat er op dat ogenblik in de internationale muziekscene aan de orde was. Vooral de Duitse koorbeweging met de muziek van Hugo Distler maakte diepe indruk op hem. Ook de oude Vlaamse polyfonie met zijn lineair denken inspireerde hem. Hij kwam uit Mechelen, de plek waar deze muziek voor het eerst opnieuw onder de aandacht kwam.

Vic Nees was erg verbonden met het koorleven in Vlaanderen en schreef veel voor de amateurkoren. Hoofdzakelijk op Nederlandstalige teksten omdat de verstaanbaarheid voor hem zeer belangrijk was. Het verband tussen tekst en muziek is essentieel. Waarbij hij vooral lette op de relevantie van die teksten. Zijn teksten zijn dikwijls religieus geïnspireerd, met een zeer sterk sociaal engagement.  Het volkslied was ook een grote inspiratiebron.

In zijn muziek ontwijkt hij het experiment niet. Moderne zangtechnieken als clusters, glissandi, of zingen op medeklinkers drongen zijn partituren binnen. Aan seriële schrijfwijzen deed Nees niet mee. De wereld van Nees was hoofdzakelijk tonaal met enkele lichte afwijkingen.

Vic Nees was een man van koor. Hij leidde verschillende koren. Maar hij zal de geschiedenis ingaan als de man die het Radiokoor (nu VRK) tot hoog niveau wist te brengen. Van de jaren zestig tot aan zijn pensioen in 1996 stond hij aan het hoofd van dit ensemble, eerst als producer, later als dirigent. Hij dirigeerde er zowel eigen werk, het Vlaams repertoire als het internationale repertoire. Met uitstapjes naar soms het lichte genre, volksmuziek, operette als close harmony. Het koor was uitermate soepel. Het kon met respect voor de stijleigenheden de strenge polyfonie, het romantisch genre als de experimentele avant-garde aan.

Na zijn pensioen bleef hij een referentiepunt in de koorwereld. Vic Nees was een bijzonder vriendelijk en joviaal mens. Een plezier om hem te ontmoeten. Hij werd overladen met internationale prijzen.

Extra :
Vic Nees op www.matrix-new-music.be, www.muziekcentrum.be en youtube