Hooglied : een sprakeloos gedicht in 3 delen

Hooglied Hooglied” is het bijbelse liefdesduet door muziektheater In Vitro samen met het Berlijnse Archaica-ensemble in een mythologisch kleedje gestoken. In deze voorstelling wordt vroeg-polyfonische muziek, gezongen door Archaica, doorweven met de drums en electronica van de Cubaanse performster Lazara Rosell Albear. Na Antwerpen, Berlijn en Rotterdam en lovende buitenlandse kritieken nu ook te zien in Gent.

Na Griekse mythen (‘Prometheus’ en ‘Medea’), een fantastische vertelling (‘De Zandman’), metamorfosen (‘MILK’) en een allegorie (‘La Senna Festegiante’), wil In Vitro nu een bijbelse tekst interpreteren. Het ‘Hooglied’, archaïsch manifest van de liefde, waarin de mens als minnaar centraal staat : hier een joodse koning en zijn Nubische favoriete. Waarin de liefde in haar vele gedaanten wordt bezongen, fruitig en sappig, heftig en fysiek, ook timide en kwetsbaar. In een sfeer van slapen en ontwaken vinden en verliezen de geliefden elkaar.

Het ‘Hooglied’ blijft in eerste plaats een liefdesduet, maar In Vitro distilleert 2 thema’s die ons heden ten dage kunnen inspireren: de tijdsbeleving, en vooral het plaatsen van cyclische tijd versus de lineaire tijd van het consumeren, en het nomadische denken (vs. de behoudsgezinde reflex die het bezit oproept). Tijd van de seizoenen, maan(d)cycli, jaarcycli, de cyclus van leven en dood, een organische tijd die meer en meer verdrongen raakt door een immer functionerende en aanwezige, een 24 op 24 u doldraaiende verstedelijkte en virtuele wereld. Een vertraagde en verstilde tijd, die noopt tot poëtische beleving, reflectie en intimiteit. De tijd die de klank nodig heeft om echo te worden.

3 episoden, 3 werelden, 3 tijdsbeelden worden in een sprakeloos gedicht met elkaar geconfronteerd: Babylon – Panopticum – Hortus Conclusus. Het hier en nu, de gruwel van de nachtmerrie en de paradijselijke droom met de tijd als een hartslag die versnelt en vertraagt. Het hier en nu dat zich afspeelt in een wassalon, hedendaagse wasplaats en ontmoetingsplek. Babylonische spraakverwarring als reagens tussen mensen.

Melancholie haalt de retorica in, de minuten vervagen onder het zachte en herhalende gezoem van wasmachines, speech transformeert in een magische bezwering … Formele regels, normen en identiteitsloze uniformiteit dreigen de liefde te verstikken, maar de liefde ontsnapt aan codes, standaard en globalisatie. De liefde die hoop en vrijheid mogelijk maakt.

Met ‘Hooglied’ wil In Vitro terug keren naar de mythische sprookjeswerelden, naar de vruchtbare vlaktes van Tigris en Eufraat, en van de Nijl, waar tussen de tuinen en de akkers de amoureuze taal haar oorsprong moet hebben gevonden. Liefde als overlev(er)ingsdaad.

De hemelse stemmen van het Berlijnse koor Archaica brengen vroegpolyfonische muziek op o.m. teksten uit het Canticum Canticorum. De Cubaanse performster Lazara Rossell Albear contrasteert met elektronica & drums en evoceert het ontstaan van ‘The milky way’. Een aantal lovesongs, o.m. gezongen door Abigail Abraham doorkruisen het muzikale parcours.

Zoals alle voorstellingen van In Vitro is ook ‘Hooglied’ moeilijk te vatten onder één noemer. Dans, tekstfragmenten, interactie en performance, tableau vivants en stillevens, akoestische muziek en elektronica, mime, installatie en bijzondere locaties, … worden naadloos verweven tot een nieuw en ademend gedicht, waarin het narratieve en verklarende verschuift naar het cryptische en de verbeelding.

“Uitgangspunt is het Hooglied van koning Salomon voor zijn zwarte, Nubische geliefde. Zang, Latijnse teksten, volksliederen, liefdesliedjes, het ritmische geluid van de drums, het loopt allemaal door elkaar heen. Soms doet het aan Bob Wilson denken in een gestileerde schoonheid. (…) Ik vond Song of Songs” erg mooi, ook zonder alle te kunnen begrijpen.” Max Arian voor “De Groene Amsterdammer”.

Tijd en plaats van het gebeuren :

In Vitro & Archaica: Hooglied
Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2013, telkens om 20.00 u
Minardschouwburg – Gent

Walpoortstraat 15
9000 Gent

Meer info : www.minard.be en www.in-vitro.be