Godfried-Willem Raes grasduint in eigen werk

Godfried-Willem Raes Een solo programma waarin homo faber Godfried-Willem Raes grasduint in eigen werk en dat meteen ook van enige soms filosofische commentaar voorziet. Het geautomatiseerde musiceren en componeren tot en met zijn grote specialiteit, de robotbouw, komen uitgebreid aan de orde. Wat ‘moeilijker’ muziek wordt in dit programma zeker niet uit de weg gegaan, vandaar de affichetitel ‘Unpopular’. Uiteraard wordt ook het volledige robotorkest daarbij ingezet.

Godfried-Willem Raes, een geboren en getogen Gentenaar, wordt wereldwijd beschouwd als het boegbeeld van de avant-garde muziek in Vlaanderen. In 1968 lag hij aan de basis van het ontstaan van Logos, toen nog een ‘ge-engageerde werkgroep voor avant-garde muziek’ in het jargon van die tijd. Door de jaren heen wist Logos zich te profileren als het centrum voor muzikale vernieuwing bij uitstek in onze contreien en het groeide ook uit tot veel meer dan zomaar een musicerend groepje. Niet alleen wist het een podium te bieden aan de internationale avant-garde en experimentele muziek, maar het leverde ook niet onaanzienlijke eigen bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe expressievormen in de nieuwste muziek. Aan Godfried-Willem Raes’ brein ontsproten produkties zoals ‘Pneumafoon’, ‘Holosound’ en ‘A Book of Moves’ die over de gehele wereld werden gebracht.

In de laatste twee decennia trok vooral de spektaculaire ontplooing van het robotorkest de internationale aandacht. Dat betekent evenwel geenszins dat hij ook in eigen stad en regio een overeenkomstige populariteit zou genieten. Wel integendeel, hij staat eerder bekend als een intelektuele, moeilijk toegankelijke en wellicht zelfs ietwat esoterische figuur in het muziekleven. Daarvoor zijn wel enige verklaringen te geven… Zijn radikale afkeer van het auteursrecht en de hele maffia eromheen (waardoor hij in de media met een ban wordt bedacht), zijn rabiaat verzet tegen post-modernisme en academisme, zijn afkeer van religies, zijn anarchisme, zijn strijd tegen de pop-muziek, de opera en tegen zowat alle geïnstitutionaliseerde muzikale expressievormen, zijn anti-Belgicisme, zijn streng wetenschappelijke houding, zijn geloof in de geweldige mogelijkheden van de technologie, zijn pleidooien voor naaktheid… kortom, een waslijst van elementen die een stevig fundament kunnen vormen voor controverse. Een controverse die -het mag worden gezegd- het artistieke werk soms aan de perceptie lijkt te doen ontglippen, om Karel Goeyvaerts te citeren. Daarom besloten ze bij Stichting Logos om in deze zomerse augustusmaand een volledig Godfried-Willem Raes soloprogramma te brengen, waarin hij vaak wat moeilijker composities uit zijn opuslijst die toch inmiddels meer dan 45 jaar overspant uitvoert en van commentaar voorziet. Uiteraard zal hij voor dit concert gebruik maken van het door hemzelf gebouwde robotorkest.

Tijd en plaats van het gebeuren :

Unpopular music : Muzikaal portret Godfried-Willem Raes
Donderdag 22 augustus 2013 om 20.00 u
Logos Tetraëder – Gent

Bomastraat 26-28
9000 Gent

Meer info : www.logosfoundation.org

Extra :
Godfried-Willem Raes op www.matrix-new-music.be, www.logosfoundation.org, www.bamart.be en youtube

Elders op Oorgetuige :
Docentenconcert Godfried-Willem Raes in het Conservatorium Gent, 15/10/2012