Serge Verstockts opera Hold your Horses in het Concertgebouw Brugge

Hold Your Horses Na de zeer succesvolle premières van Serge Verstockts Hold Your Horses in deSingel op 22 en 23 mei komt de productie nu naar het Brugse Concertgebouw. Wie er in Antwerpen niet kon bij zijn mag de kans om deze productie te zien niet missen.

De opvoering van De Stomme van Portici was de aanleiding voor de Belgische Revolutie. Kan en wil een componist in België vandaag met een nieuwe opera nog een dergelijk maatschappelijk effect bereiken? Het is slechts een van de vele vragen die Serge Verstockt en ChampdAction zich in de opera Hold Your Horses stellen. Welk groot verhaal kan een opera vandaag uitdragen, nu het neoliberalisme de laatste overheersende ideologie lijkt te zijn, met alle ecologische, sociale en politieke gevolgen van dien? Vooruitgang werd synoniem voor ‘meer succes, meer financiële macht, meer winst’. In Hold Your Horses worden alle conventies en regels vrolijk genegeerd. Burgerlijke ongehoorzaamheid is het thema en bepaalt de vorm. De aan conventies gebonden ‘grand opéra’ explodeert tot een ‘grand opéra aperta’ in 27 bedrijven en entr’actes.

In Hold Your Horses lappen Verstockt en ChampdAction alle conventies en regels vrolijk aan hun laars. Ongehoorzaamheid – in eerste instantie tegen zichzelf en tegen de opera – bepaalt de vorm van hun ‘grand opéra de trash’. Civil Disobedience is er het centrale thema van. De virtualiteit die eigen is aan het operagenre vermengt zich met de realiteit van de wereldwijde protesten en opstanden die sinds de laatste twee jaren het nieuws domineren. De Arabische Lente begon niet met een opera-uitvoering maar met de wanhopige zelfverbranding van een jonge straathandelaar. Hold Your Horses kan geen eenduidige antwoorden formuleren. Net als de titelfiguur uit De Stomme van Portici zingen de meeste personages er niet, tenzij ze zoals de Japanse Hatsune Miku enkel in de virtualiteit van het internet bestaan. ‘Hold Your Horses’ stelt wel vragen. Wat is de ecologische voetafdruk van een nieuwe opera ? Hoe maak ik met zo weinig mogelijk geld een grand opéra ?

De ‘grand opéra’, die volgens de conventie steevast uit vijf bedrijven moest bestaan, explodeert in Hold Your Horses tot een ‘grand opéra aperta’ in 27 actes en entractes. Net als in het ‘Schuim’ dat Peter Sloterdijk in het laatste deel van zijn Sferen- trilogie als metafoor hanteert voor onze fragmentarische, gemondialiseerde en gedigitaliseerde samenleving, worden in Hold Your Horses de grenzen tussen centrum en periferie geherdefinieerd. Het onderscheid tussen actes en entractes vervaagt, tussen virtualiteit en realiteit, toeschouwer en uitvoerder, tussen techniek en ecologie ook, binnen en buiten, aardse lichamelijkheid en utopische abstractie, ernst en trash. Schuim staat volgens Sloterdijk voor het toevallige, het grillige, kortstondige, vage, vergankelijke en atmosferische. “Het leven speelt zich af op in elkaar geschoven, simultane podia”, schrijft de Duitse filosoof, “het produceert zichzelf in een netwerk van werkplaatsen. (…) Het schuim biedt onderdak aan dromers en agitatoren. Daar zal je de volwassenen, de serieuzen, de gepast handelenden nooit aantreffen. Wie is volwassen? Hij die weigert houvast te zoeken in het onhoudbare.” Het breekbare vormt de kwintessens van de werkelijkheid, net als het zwevende, het fragiele en het onherhaalbare.

Omdat ook begin en eind vervagen in de ‘grand opéra aperta’, lijken de ouvertures mekaar op te volgen. Reeds vorig jaar begon de voorstelling bijna ongemerkt met performances in de fietserstunnel onder de Schelde aan Petroleum Zuid in Antwerpen. De tunnelconcerten zijn ondertussen al een tijdje op het internet te zien. In deSingel graasden vanaf tien dagen voor de première enkele boerenpaarden op de binnentuin, waarvan de opnames via streaming op het web en in de gangen van deSingel te volgen waren. En net als bij de beruchte Brusselse opvoering van De Stomme van Portici in augustus 1830 zou het wel eens kunnen dat het opgehitste publiek reeds voor het eind van de voorstelling de straat wordt opgestuurd.

Hold Your Horses in de pers
“Het verzet tegen de burgerlijke waarden van opera komt bij Verstockt samen met een bezinning over de kracht van kunst om politiek en maatschappelijk iets te betekenen. Opera als revolutie. Hold Your Horses is dan ook één lange poginng om de muren tussen het podium en de buitenwereld te doorbreken.
Bovenal overheerst een potige sound, gedreven door de elektrische gitaar van de componist zelf, veel nadruk op het lage register, een forse scheut elektronica en een stijl die op merkwaardige, maar overtuigende wijze Webern met heavy metal verzoent; Een fascinerende, uitdagende en soms exuberante voorstelling die aanzet tot nadenken.” Maarten Beirens in De Standaard

“Met Hold Your Horses van Serge Verstockt heeft het festival Opera XXI na Jan Fabres Tragedy of a Friendship zijn tweede klepper’…de uitsmijter komt met een grandioze Stomme van Portici pastiche vlak na de pauze. De geprojecteerde virtuele zangeres à la Miku Hatsune. Miku danst op een virtuoze traschversie van het beruchte duet Amour Sacré de la Patrie die overgaat in een loeiharde orgie van belgitude, met een headbangend skinhead Vlaanderen en een Wallonië vol jengelende glittermeisjes.” Stefan Moens in De Morgen

Tijd en plaats van het gebeuren :

Serge Verstockt & Champdaction : Hold your Horses
Donderdag 3 oktober 2013 om 20.00 u
(Inleiding door Jan Vandenhouwe om 19.15 u)
Concertgebouw Bruggge
‘t Zand 34
8000 Brugge

Meer info : www.concertgebouw.be en www.champdaction.be

Bron : tekst Jan Vandenhouwe voor deSingel, mei 2013

Extra :
Serge verstockt op www.champdaction.be, www.matrix-new-music.be en youtube

Elders op Oorgetuige :
Hold your horses : ChampdActions ‘Opera de Trash’ in première in deSingel, 19/05/2013
Performance Serge Verstockt ter voorbereiding van opera ‘Hold Your Horses’ in fietserstunnel onder de Schelde in Antwerpen, 28/11/2012