Spiegel string Quartet creëert 7 korte strijkkwartetten van Vlaamse componisten ter gelegenheid van 75 jaar KVAB

Spiegel Strijkkwartet Op dinsdag 19 november is er een bijzonder concert in het Paleis der Academiën in Brussel, waar maar liefst 7 korte strijkkwartetten gecreëerd worden van Vlaamse componisten. Het Spiegel string Quartet en tenor  Ivan Goossens spelen ter gelegenheid van 75 jaar KVAB werk van Vic Nees, Roland Coryn, Lucien Posman, Luc Van Hove, Petra Vermote, André Laporte en Jan Van Landeghem.

Het Spiegel Strijkkwartet is zondermeer een van de beste vioolkwartetten van ons land. Ze spelen op de grootste concertpodia van West-Europa en werkten sinds hun ontstaan in 1996 aan een reputatie die staat als een huis. Het ensemble, dat een zeer uitgebreid en breed repertoire heeft, is volledig toegewijd aan het strijkkwartetgenre en ijvert al jaren voor de (her)waardering van het Vlaams muzikaal erfgoed.

Lucien Posman – Elegie In Memoriam Vic Nees
Lucien Posman : “Deze melancholische zang is een verlaat persoonlijk eerbetoon aan confrater Vic Nees, opgedragen aan Lea De Keersmaecker, zijn licht en schaduw. Tot de muzikale bouwstenen behoren drie tonen die opvallen in zijn naam: c – e – es; ze nodigen uit tot meditatie over majeur – en mineur van wat was en is en tot nostalgie naar wringende dissonanten. Vic Nees neigt prosodisch naar de stapmaat, maar verstild gescandeerd is er de onzekerheid van de opmaat, twijfel tussen licht en zwaar, vrolijkheid en weemoed. Immer sober.”

Luc Van Hove – Haydn-Veränderung
Luc Van Hove : “Het stuk zelf, Haydn Veränderung opus 41 voor strijkkwartet, schreef ik in 2003. Het was een opdracht van het Festival der Voorkempen in Schilde. Vraag was om één variatie te schrijven op het beroemde Duitslandlied uit het Keizer Kwartet van Haydn. Ook aan twee andere componisten (confrater Luc Brewaeys, en Wim Henderickx) werd gevraagd om op hetzelfde thema een variatie te schrijven. De drie benaderingen/behandelingen van deze beroemde compositie van Haydn werden na elkaar gecreëerd tijdens de festivaleditie van 2003. Zoals ik voorheen ook deed in andere werken, heb ik het thema eerder analytisch benaderd, om vanuit de ess entiële bouwstenen ervan een nieuw en eigen muzikaal discours uit te bouwen. Doorheen het korte stukje zweven hier en daar flarden van de oorspronkelijke compositie van Haydn. “

Roland Coryn – 6 Liederen
Roland Coryn : “Het ‘enig’ waardevolle waartoe de mens in staat lijkt (blijkt), is liefde. Voor hem ook het enige middel om uit zijn egocentrische cirkel te raken. Muziek schrijven is voor mij een rechtstreeks gevolg van die behoefte, m.a.w. zij biedt mij de mogelijkheid naar de ander toe te gaan met iets in de hand (?) om aan te bieden en nadien, in het beste geval er over te praten; of beter nog, er samen intens mee bezig te zijn via de instudering en de uitvoering ervan. Uit die verwondering over – en die bewondering voor het liefdevol mens – zijn van deze dichter en voortspruitend uit de soms ontroerende eenvoud van de inhoud van deze gedichten, heb ik deze zes gebalde gedichten verklankt. De keuze van deze zes gedichten uit een reeks van twaalf, heeft te maken met de inhoud. Inhoud die vertolkt moet kunnen worden door zowel een mannen – als een vrouwen stem. Hoewel een mannenstem mijn voorkeur geniet. Ik heb getracht de beelden en gedachten van de dichter op dezelfde gebalde en doorzichtige wijze muzikaal weer te geven. De uiterlijk elegante vorm van de gedichten heb ik enkel kunnen suggereren. Ongetwijf eld zit deze vorm ook in mijn muziek!? Een van de moeilijkheden bij de uitvoering is: de toehoorder doen vergeten dat het hier over korte impressies gaat. Om dit te realiseren, is enkel een zeer korte tijdspanne tussen de liederen geboden. Oorspronkelijk z ijn deze liederen voor stem en piano geschreven. Naast deze laatste versie met strijkers bestaat er eveneens een versie voor instrumentaal ensemble samengesteld uit: klarinet, viool, cello, piano en stem. “

André Laporte – Divertimento Academico I
André Laporte : “Dit werk werd geschreven in opdracht van het Koninklijk Conservatorium Brussel n.a.v. mijn 60ste verjaardag. Ik koos de titel als verwijzing naar mijn toetreding tot de Koninklijke Academie in 1990. Het omvat 5 korte delen, waarvan ik er drie uitkoos voor dit academieconcert.
1. Preludio, quasi una fantasia
Opgevat als een introductie komen in dit voorspel uiteenlopende vormaspecten naar voren die a.h.w. een voorafschaduwing zijn van wat volgen gaat. Zowel het virtuoze als het ritmische en expressieve element komen beurtelings op de voorgrond.
2. Toccata
Dit overwegend ritmische onderdeel krijgt door de pizzicato-speelwijze een krachtige impuls.
3. Spleen In dit deel komen de expressieve mogelijkheden van de strijkers aan bod. Met de reflexieve en meditatieve ondertoon van dit onderdeel wilde ik enkele onlangs overleden academieleden van de Klasse van de Kunsten gedenken die tot mijn langjarige persoonlijke vrienden behoorden. “

Petra Vermote – Through Voices
Petra Vermote : “Trough Voices (2013) is mijn eerste compositie voor strijkkwartet, en is een deel van wat later nog een uitgebreider werk voor strijkkwartet wordt.” Alle muzikale materiaal uit ‘Trough Voices’ werd gedistilleerd uit de spectrale analyses die Vermote maakte van geluidsopnames met spreekstemmen van vier componisten : Schönberg, Strawinsky, Bernstein en Ligeti. De spectrale analyses brachten op die manier vier basisakkoorden voort, vaak met kwarttonen, waardoor een heel specifieke kleur ontstaat. Vermote wisselt de vier basisakkoorden oo k af met de spectrale analyse van haar eigen spreekstem. De basisakkoorden worden zowel homofoon als uiteengerafeld in ritmische flarden compositorisch verwerkt. Horizontale, licht bewegende klankvelden ontstaan door dezelfde toonhoogte door verschillende instrumenten of met een verschillende speelwijze te laten uitvoeren, waardoor ook op dit vlak met klankkleur wordt gespeeld.

Programma:

 • Lucien Posman, Elegie In Memoriam Vic Nees
 • Luc Van Hove, Haydn-Veränderung
 • Roland Coryn, 6 Liederen uit 12 liefdesgedichten van Hans Andreus
  – Loop je …
  – In je ogen …
  – Die glimlach …
  – Je kunt
  – Je bent zo …
  – En je haar …
 • André Laporte, Divertimento Academico I
  – Preludio
  – Toccata
  – Spleen
 • Petra Vermote, Through Voices
 • Jan Van Landeghem, Je suis celui qui vaticine
 • Vic Nees, Zwei Hölderlin Lieder
  – Molto Andante
  – Poco Adagio

Praktische info :

Spiegel String Quartet & Ivan Goossens : KVAB Academieleden in concert
Dinsdag 19 november 2013 om 19.00 u
Paleis der Academiën – Brussel

Hertogsstraat 1
1000 Brussel

Meer info : www.kvab.be en www.spiegelstringquartet.com

Extra :
Lucien Posman op www.matrix-new-music.be
Luc Van Hove op www.matrix-new-music.be en www.muziekcentrum.be
Roland Coryn : www.coryn.info, www.matrix-new-music.be, www.cebedem.be en youtube
André Laporte : www.matrix-new-music.be, www.cebedem.be en www.muziekcentrum.be
Petra Vermote : www.petravermote.be, www.matrix-new-music.be en youtube
Jan Van Landeghem : www.janvanlandeghem.be, www.cebedem.be, www.matrix-new-music.be en youtube
Vic Nees op www.matrix-new-music.be, www.muziekcentrum.be en youtube