La Main Harmonique confronteert oud en nieuw in de Bijloke

Alexandros Markéas Op zes april 1327 kruisten de blikken van Laura de Noves en die van Francesco Petrarca elkaar. Daarna zou niets nog hetzelfde zijn. Petrarca’s verlangen naar Laura maakte van hem een dichter. L’aura mia sacra: een heilige bries, onbereikbare liefde. Petrarca leverde met zijn verzen de blauwdruk van een liefdesideaal dat nog vele eeuwen gekoesterd zou worden en dat vele kunstenaars ter inspiratie diende. De renaissancecomponisten Adriaen Willaert en Cipriano de Rore bouwden krachtige klankwerelden om zijn verzen heen. Ze schilderden Petrarca’s liefde voor Laura bij leven en bij dood. Alexandros Markéas (foto) componeerde speciaal voor La Main Harmonique een hedendaags antwoord op Petrarca’s onvervulde verlangen: ‘They said Laura was somebody else’.

‘They said Laura was somebody Else’ is een cyclus van vijf stukken geïnspireerd door vijf sonnetten van Petrarca, samengebracht, vertaald en uitgegeven door Louis Aragon in 1947, vergezeld van een ets van Picasso. De titel zinspeelt op een frase die Aragon als opschrift gebruikte en die de naam van Elsa oproept, zijn eigen inspiratiebron. De compositie herneemt de vertalingen van Aragon niet, maar legt als het ware een herinnering aan de lectuur ervan vast, een evocatie van de indrukken opgeroepen door Petrarca’s liefdespoëzie.De gedichten stellen de dichterlijke introspectie centraal, ze stellen de vraag of de kunstenaar op dezelfde hoogte staat als het liefdesgevoel zelf. De onmogelijkheid om uit te drukken zonder te onthullen, om te tonen zonder te bewijzen, wordt de muzikale motor die meerdere variatietypes aandrijft. Elk stuk is opgebouwd rond een contrast, elke muzikale idee blijft onvoltooid en breekbaar, elke vocale textuur vaagt de vorige weg en roept zo de breekbaarheid op van een fragmentarische, onstabiele, angstige dichtkunst. Deze kleine cyclus vormt een korte versie van de Canzoniere. Inleidingen, eerbetoon, dood, afwezigheid: elke etappe is vertegenwoordigd en laat de muziek toe zich te ontplooien rond een toenemende spanning. De stemmen fixeren zich rond een statische en obsessieve harmonie en verdwijnen in de weergalm van dichterlijke verzuchtingen.

Praktische info :

La Main Harmonique : L’aura mia sacra
Vrijdag 21 februari 2014 om 20.00 u
(inleiding om 19.15 u)
Muziekcentrum de Bijloke Gent
Bijlokekaai 7
9000 Gent

Meer info : www.debijloke.be en www.lamainharmonique.fr

Extra :
Alexandros Markéas : www.alexandros-markeas.net, fr.wikipedia.org, brahms.ircam.fr en youtube