Opinie

Deze week was ik voor de zoveelste keer “geschokt” door reacties van mensen die min of meer hetzelfde gedachtegoed aanhangen als ikzelf, zijnde dan wel veel fanatieker, namelijk groen-links.
Vroeger stonden “linkse rakkers” en “groene jongens” meestal gekend voor tolerantie, ze gingen vaak wel de inhoudelijk discussie aan met andersdenkenden maar verder waren het meestal “zachte mensen”.
Ik heb echter de indruk dat het tij gekeerd is, en niet ten goede…

Op Twitter kreeg ik deze week de wind van voor van Tine Hens, die zichzelf definieert als “journalist on climate change”. Er woedde een zoveelste discussie rond uitspraken in de pers, oa door Jean-Marie Dedecker die in z’n gekende West-Vlaamse boerenstijl had verklaard dat men mensen als Filip Watteeuw op de brandstapel zou moeten zetten. Er ontspon zich een heen-en-weer gedoe waarbij aanhangers van de ene partij die van de andere polariserende taal en selectieve verontwaardiging daarrond verweten en vice versa. Enfin, business as usual dus, het ging er vrij “geanimeerd” aan toe. Enkele citaten:

Filip Watteeuw: “De brandstapel @JMDedecker ? Echt? De inquisitie uit Middelkerke… met godsgerichten? foltering? Op basis van geruchten? Man toch… https://t.co/VwZSTsi2r9”

Wim Van Wesemael: “Het gaat over het persoontje zeker? Toen groot licht @MissTie suggereerde dat ‘klimaatontkenners’ (wat dat ook moge betekenen …) misschien opgesloten dienden te worden, hebben wij jou uiteraard niet gehoord. Als burgemeester van #Gent, moet je wel consequent blijven Filip …”

Tobias Daneels: “Opsluiten is nog altijd minder erg dan op de brandstapel.”
“En 4. Klimaatontkenners maken de wereld kapot, Filip Watteeuw maakt Gent gezonder en aangenamer voor iedereen.”

Ik vind het heel fout en alles behalve onschuldig constant dergelijk taaltje te gebruiken, in plaats van argumenten ter zake te geven lijkt het tegenwoordig wel het nieuwe normaal om andersdenkenden of ideologische tegenstanders weg te zetten als gek, ziek, dom of zelfs ronduit crimineel waarbij extreme uitspraken steeds minder worden geschuwd. Naast het feit dat dit het hele debat vergiftigt heeft dit vaak ook als pervers effect dat mensen die iets minder mondig zijn of zich iets minder zelfzeker voelen alle discussie aan zich voorbij laten gaan omdat ze zich door deze harde vorm van “discussiëren” geïntimideerd voelen. Niemand vindt het leuk publiekelijk op die manier weggezet te worden en dus zwijgen ze maar, alsof ze weer op school zitten en niet durven of willen opstaan tegen de lokale “bully”…

Om mijn visie hierop te geven en het gesprek terug wat meer “op de rails” te krijgen tweette ikzelf volgende reactie:

“Los daarvan is het evenmin done iemand om zijn overtuiging “op te sluiten”, dat klinkt als China. De polarisatie gaat er langs beide kanten zwaar over tegenwoordig.
Ben persoonlijk geen fan van een aantal beleidsbeslissingen van @filipwatteeuw maar het is ook compleet van de pot gerukt dit niet op een beschaafde manier te kunnen uiten. Wie met brandstapel-uitspraken en dergelijke afkomt heeft wat mij betreft niets aan het debat toe te voegen.”

Ik begon deze tweet met “Los daarvan…” omdat blijkbaar werd gesuggereerd dat Tine Hens eerder had beweert dat klimaatontkenners opgesloten zouden moeten worden waarna zijzelf beweerde dit nooit gezegd te hebben. Het ging mij echter niet om wie wat al dan niet precies gezegd had, het ging me om de uitspraken zelf en het feit dat een aantal mensen deze nog normaal vonden ook, ze zelfs gingen verdedigen met argumenten als “mensen die een ideologie aanhangen die in onze ogen schadelijk is kunnen best opgesloten worden”. Dat was immers waar de laatste tweet door Tobias Daneels voor mijn reactie op neerkwam.

Ik had dan ook gehoopt dat mijn bijdrage alles een beetje zou relativeren, de gemoederen een beetje zou bedaren wanneer duidelijk werd dat eigenlijk heel harde en foute dingen gezegd werden. Ik kan me best voorstellen dat je je een beetje laat gaan “in het vuur van de strijd” maar wanneer je duidelijk wordt gemaakt dat je in je enthousiasme aan het pleiten was andersdenkenden op te sluiten omwille van hun overtuiging moet toch duidelijk worden dat je er over gaat, neen? Enfin, dat was wat ik gedacht had maar blijkbaar ben ik nog naïef.
Zo goed als direct kreeg ik een reactie van Tine Hens zelf, niet van de twitteraars aan wie mijn tweet was gericht.
Zij schreef:

“Het schijnt dat herhalen helpt. Bij deze.

  1. Heb ik nooit gezegd.
  2. Laat klimaatverandering aan wetenschappers
  3. Over oplossingen mag iedereen meedenken.
  4. Nog een belachelijk argument?”

Ik heb de “discussie” via Twitter niet verder laten escaleren, heb haar gewoon geantwoord dat ze de bal mis sloeg met haar denigrerende reactie, ik het immers niet op haar had en enkel opriep het debat wat beschaafder te houden. Uiteraard kon er zelfs geen kleine “sorry” af ,maar soit…

Eigenlijk had ik inhoudelijk dit moeten antwoorden:

“Omdat niet enkel “herhaling” kan helpen maar ook “begrijpend lezen”:

  1. Beweerde ik ook niet, ik reageerde op bovenstaande tweets waarin gesteld werd dat opsluiten nog steeds beter was dan de brandstapel en in dit geval terecht want “klimaatontkenners schaden de maatschappij”. Vandaar ook mijn aanzet: “los daarvan”.
  2. Uiteraard, begrijp deze reactie niet gezien ik met geen woord rep over het klimaat. In haast al mijn andere berichten steun ik trouwens duidelijk de wetenschappelijke benadering van dit thema.
  3. Eveneens uiteraard maar ik mis de kennis terzake om over echte oplossingen gefundeerd te discussiëren, ook dat laat ik liever aan dezelfde wetenschappers.
  4. Welk belachelijk argument? Ik roep gewoon op om langs beide kanten van het spectrum het debat op een redelijke en beschaafde manier te voeren in plaats van het over opsluiten en brandstapels te hebben.”

Maar nogmaals, ik wilde het niet verder laten escaleren en dus deed ik er maar het zwijgen toe.

Wat me vooral trof was dat deze reactie niet van “losse twitteraars” kwam maar van iemand die zichzelf journalist noemt en toch enige deontologie aan de dag zou moeten leggen. wat had ik dan gezegd dat zo aanvallend kon zijn overgekomen om dergelijke reactie uit te lokken? Naar mijn overtuiging toen, en nog steeds, was mijn tweet immers duidelijk een oproep tot minder extreme reacties, tot een beschaafder debat, dit zou een journalist toch moeten begrijpen en zelfs toejuichen?
Het enige waarvan ik me kan inbeelden dat niet direct goed gevallen zou kunnen zijn bij “groen-links” was de zin “Ben persoonlijk geen fan van een aantal beleidsbeslissingen van @filipwatteeuw maar…”. Zou het kunnen dat deze zin (eigenlijk was het zelfs maar een halve zin, de aanzet tot de oproep beschaafd te reageren) reeds voldoende was om me zo denigrerend toe te spreken als was ik een idioot die niet wist waarover ik het had en dus maar beter zweeg?

Ik vrees van wel, het kan ook moeilijk anders gezien de rest van de tweet positief stond ten opzichte van het groene gedachtengoed, en dit is iets wat me de laatste jaren heel erg begint op te vallen en waaraan ik me geweldig erger. De hele groen-linkse beweging is ontstaan uit mensen zoals ikzelf, mensen die zich meestal van jongsaf aan erg kritisch hebben opgesteld tegenover de gevestigde waarden, het beleid, politiek, economie, … Mensen die in de jeugdjaren dweepten met slogans als “freedom of speech”, die er vaak een vrij anarchistisch denken op na hielden, die opgroeiden tussen de milieu- en de vredesbeweging en vooral mensen met een afkeer van absolute autoriteit. Diezelfde mensen staan nu op hun achterste poten van zodra ze zelfs maar denken iets te horen wat niet strookt met hun eigen denkbeelden en in plaats van even te luisteren naar wat er gezegd wordt en dit eventueel met de nodige argumenten te (proberen) weerleggen proberen ze de “andere stem” direct de kop in te drukken, monddood te maken, te intimideren, weg te zetten als moreel fout, net zoals diegenen deden waar zijzelf destijds in hun jonge jaren tegen ageerden. Vaak zijn ze intussen zelf het monster geworden waar ze vroeger tegen vochten en dat is niet alleen jammer, dat is heel erg beangstigend.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *